Grayers Stalham Poplin S/S Shirt

Short sleeve grid plaid shirt.